Dewhi is drachtig gescand van Garrendenny Magic aka The Man In Black.

Als alles goed mag verlopen verwacht ze maart 2022 haar 1e veulen.

11 maart 2016

Whisper is na een dracht van 331 dagen bevallen van een prachtig merrie veulen.

Miss Dewhi of the Whispering-Spirit